1 ve Güneş ~ Surya

1 ve güneş surya sayılar Hint Astrolojisi Vedik AstrolojiVedik Astroloji'de rakamların çok önemi var.

1 enerjisi Güneş tarafından temsil edilir. Güneş boşluktan (hiçlikten) yaratılmıştır. Brahma, Surya’yı yaratmış, Surya da her şeyi yaratmıştır. Surya böylece Yaratıcı'yı temsil eder.

1 sayısı her şeyin ilkidir. Aynı zamanda 1, Atma (Ruh) olan  ve Tanrı'dan gelişen ben simgesidir. Gücü, her şeyin gerçek doğasını yansıtmasından gelir.

Herhangi bir sayı, 1 ile çarpıldığında sonuç aynıdır: 2x1= 2  veya 5x1= 5

Aydınlık, enerji dolu, parlak, gururlu, ben merkezli, sosyal, otoriter ve lider yapıdadırlar. Yeri geldiğinde zalim, emir vermeye yatkın ve bir kral/kraliçe olurlar. Cömert veya savurgan olabilirler. Orijinal, fazla çalışmadan işlerini halleden, kendine hizmet ettiren kişilerdir. Hararetli, bireyci ve her yerde kabarık bir liste halinde arkadaşları bulunur.

Kaşif, yenilikçi, dünyasal başarıyla beslenen, kayda değer başarıya imza atan bireylerdir. Cesur, yönetim yeteneği olan akıllı arabulucudurlar. Bu da onlara liderlik özelliği verir.

Dik kafalı, inatçı, ukala ve sabit fikirlidirler.

Işık Eri Hacı Bektaş Veli (Kevser Yeşiltaş, s:167) kitabına göre 1'in manası :

“Bir, sıfırdan yansıyan ve görünen aleme vucud olan tekliğin yansımasıdır. Bir tek bir yansımadır... Bir olarak, tek olarak yansır. Vahidiyetin simgesidir. Tektir, bütündür ve en büyük olandır.”

Paylaş