2 ve Ay ~ Chandra

2 ay chandra sayılar vedik astroloji hint astrolojisiVedik Astroloji'de rakamların çok önemi var.

2 enerjisi AY tarafından temsil edilir. Bir’den sonra yaratılışın ikinci safhası Mana’dır. 2 dualiteyi gösterir ve tamamen zihine özgüdür.

2'nin, beden içinde tamamen sıkışmış olan ruh üzerinde kontrolü vardır. Zihin, daima yaratılış gerçeğini araştırır.

2 daima büyümek ve genişlemek meraklısıdır. Depolamayı ve dönüp deposunu durmadan kontrol etmeyi sever.

2x2=4
2+2=4
Zihin daima arzular(bhoga). Bu arzuları veren ve temsil eden de 4 rakamı enerjisini taşıyan Rahu'dur... Zihnin memnuniyetini sağlamak böyle çoğalan arzularla olur.

2x2x2= 8
Satürn, 8 enerjisini temsil eder. Satürn; günah, üzüntü ve günah nedeniyle yeniden doğumu işaret eder.

Tüm inançlar bırakmak, salmak manalarının, karmayı temizlediğini söyler. Bırakmak matematiksel olarak ( - ) işareti olup, Ruh’u ifade eden 1’e götürür.

(2x2)-1 = 3 ve (2x2x2)-1 =7
3, bilgiyi ve öğrenmeyi yöneten Jüpiter; 7 ise, azad olma ve özgür kalma gezegeni olan Ketu’dur. Arzulardaki her eksilme; iyiliğe, güzelliğe, huzura ve özgürlüğe adım adım yolculuktur.

Utangaç ve duygusaldırlar. Büyüyen ve küçülen AY gibi değişken karakterde, kararsız , belirsiz, bastırılmış ve içe dönüktürler.

Kırılgan, romantik, sanatçı ve şiirseldirler. Doğuştan şifacı özelliği taşırlar. Narin yapıdadırlar, kolayca hastalanabilirler ve başkalarının yardımına muhtaç kalırlar.

Barışçıl, diplomatik, daima ahenk arayan, şefkatli, dürüst insanlardır... Yaşadıkları zararlardan ders almazlar ve tekrar tekrar aynı yanlışları yaparlar.

Çekici, düşünceli, ılıman, uyumlu ve naziktirler. Dostluklarda ve hayatında düzen ister, bağımlı olmayı sever ve zaman zaman kendini toplamak için yalnız başına kalmayı tercih ederler. Ani karar vermekte güçlük çekerler.

Işık Eri Hacı Bektaş Veli (Kevser Yeşiltaş, s:167) kitabına göre:

“İki, bir olarak yansımanın anlaşılması için bir’den yansıyan tersidir. Bir’in anlaşılması için ters olan noktası iki olarak var olur. Dualitedir ve İlahi İrade Yasaları'nın mana bulduğu, oluş olduğu durumdur.”

Paylaş