4 ve Rahu ~ Kuzey Ay Düğümü / Ejderin Başı

4 rahu kuzey ay düğümü sayılar vedik astroloji hint astrolojisiVedik Astroloji'de rakamların çok önemi var.

4 sayısı Kuzey Ay Düğümü olan rajasik Rahu tarafından temsil ediliyor. Rahu, ruhsal alemi temsil eden satvik ile, maddesel alemi temsil eden rajasik alemin tam ara sınırındadır. Bu yüzden maddeye ve dünyaya yöneliktir.

4 rakamını temsil edenler; güçlü, yapıcı, ben merkezci, gizemli ve her daim karşıt kişilerdir. Biraz açgözlü, obur ve kısmen de cömerttirler. İtici, sır dolu, daha iyi bir dünya için çok çalışan, ütopik, anlaşılması zor, sınır koyan kişiler olurlar.

Sevdiklerine karşı vefalı, ama yalnızlığı tercih eden, biraz da haşin kişilerdir. Uyumsuz ve dayanıklılardır, ele avuca sığmazlar. Çok mantıklı, ikna edilmesi güç, sanki bir pus ardında gibidirler. Baştan savıcı gözükürler.

Sezgileri gayet kuvvetli, kuvvetli arzulara sahip, hayatta kalma mücadelesi içinde çabalayan kendilerine göre bireylerdir.

Hayli zeki, radikal, gerektiğinde müthiş organize ve her olasılığa hazır insanlardır. Olmaz düşler peşinde, bu nedenle sürekli özgürlük arayışı olan ve kendini kısıtlanmış hisseden yapıları vardır.

Tutumlu, destekçi, işbirliği yapmayı seven, hiç olmadık yerde toplumun hayrına bağışlar düşünen ve yapan insanlardır.

Katı yapıları nedeniyle genelde aşk konularında başarısızlardır, yakınlık gösteremezler.

Hayatı yaşamayı iyi bilmelerine rağmen, her zaman dahasını isterler. Doymazlar. Ya ak, ya da kara olarak gözükür hayat. Uç noktaları severler. Yalnızdırlar.

Temel olarak inşa edicidirler. En radikal durumlarda mutlaka bir yapıcı nokta bulur ve yaparlar.

Işık Eri Hacı Bektaş Veli ( Kevser Teşiltaş, s:167 ) kitabında dört şöyle anlatılıyor:

“Dört güçtür, temeldir, sağlamlıktır. Oluşumun ifadesidir. Görünen alemin gücünü kudretini temsil eder. Bir ve iki gücü, yansıması ise dört temelin sağlamlığının ifadesidir. Alemlerin özü olan Adem kainatının yani görünür olan yansımanın düzenini temsil eder. Düzenin rakamıdır. Düzenin varlığının temsilidir.

Kabalaya göre ise 4 durağanlığı temsil eder. Çok çalışırlar ve dürüsttürler. Hayli talepkar nitelikleri nedeniyle genelde yönetici, diktatör ve tiranlar bu gruptan çıkar. Aslında temel arzuları, bütün insanlığın iyiliği için maddesel hayata çeki düzen vermektir.”

Paylaş