5 ve Merkür

5 merkür sayılar vedik astroloji hint astrolojisi5 sayısı Rajas karakterde Merkür gezegeninin temsilcisi.

Rajas Guna olan Merkür, 5 sayısını temsil ederken; mana olarak bu dünyada akıl, pratik zeka ve kavrama gücü vererek, zenginliği arttırıyor.

Işık Eri Hacı Bektaş Veli (Kevser Yeşiltaş, s:167) kitabına göre 5'in manası :

“Bektaşilik’te 5 ise, oluşumun görünürdeki yansımasıdır. Gücün, ”bir” ile birleşmesidir. Güç ve kudretin birleşiminden insanın oluşumudur.”

* Satvik... Ruhsal dünyanın açılımını verir.
* Rajas... Materyal dünya ile ruhsal dünya arasında geçişi sağlar.
* Tamas... Materyal dünyayı ifade eder.

Paylaş