7 ve Ketu ~ Güney Ay Düğümü / Ejderin Kuyruğu

7 ketu güney ay düğümü sayılar vedik astroloji hint astrolojisiVedik Astroloji'de rakamların çok önemi var.

7 sayısı Güney Ay Düğümü olan tamasik Ketu tarafından temsil ediliyor. Tamasik guna, kişiye dünyevi tüm aşırılıklardan el çektirerek sakinliğe ve ruhsal dünyaya davet ediyor. Karakter sağlamlığına yönlendiren bu gunada, yol; acı ve zorlu deneyimlerden geçerek tamamlanıyor.

7 rakamının pek çok felsefe din ve inançta yeri var. Vedalarda 7 rişi’den söz edilir... Bunlar gözlem yapanlardır. Sanskrit olarak çevirirsek 7, RŞİ manasına gelir. Vedik astrolojide de 7 asal gezegen vardır. Ketu ve Rahu gölge gezegenlerdir.

Bhagavat Gita’da 7 rakamı, sapta loka denilen 7 dünyaları ve bunların 700 çeşidini temsil eder.

7, vedalarda en spirituel rakamdır. Yazgısal olarak dünyevi hatalarda cezalandıran, iç dünyamız ve vicdanımıza seslenen ve tercüman olan sanal gezegen Ketu vasıtasıyla, MOKŞA denilen RUHSAL ÖZGÜRLÜK kapısı açılır. Ketu, sevgiyi öğretir ve sevginin yolunu temizler. Kişi önce kendini sevmeyi bilir.

Engin ruhlu spirituel kişilerdir. Kendilerini ifade güçlüğü çekerler. Duygusal patlamalara karşı savunmasızlardır .Gizemli, çok hassas, sezgileri kuvvetlidir, bir nevi medyum özellikleri taşırlar .Mantık ve ego onlara göre değildir, bu durumla yüzyüze kaldıklarında şaşırırlar. Onurlu, araştırmacı ve filozof yapıdadırlar. Yalnız çalışmayı tercih ederler. Dik kafalı , içine dönük, sinik , kararsız, anlaşılmaz ve ürkek yapıları olsa da mükemmeliyetçidirler.

Güzel, hayat dolu, sosyal ve önceden tarifi güç insanlardır. Analitik yapılarıyla bilinç altını şıp diye okurlar. Kendini haddinden fazla eleştiren ve suçlayan yapıları, onları çoğu zaman ruhsal çıkmaza sokabilir.

Aşk ve yaşamın en derin meseleleri ile meşgul olmayı her daim tercih ederler. Hayatta onlar için en önemli manalar bunlardır.

Işık Eri Hacı Bektaş Veli (Kevser Yeşiltaş, s:168) kitabına göre yedi rakamı:

“Hiyerarşideki yay kirişinin katları, katmanlarıdır. Yedi katmanlardır. İnsanın katmanları , dünyanın katmanları, alemin katmanları olarak sıralanır.”

Kabala’ya göre 7, bilgi ile donanmak isteyen kişinin, bu bilgiyi kendi iç dünyasında derinlemesine özümlemesi halidir. Sınırsız evrensel bilgiyi toplayan bu kişilerden mükemmel matematikçiler, kaşifler, bilim insanları ve doktorlar çıkar.

Bu kişileri tek memnun edecek mana; yaşam gerçeği ile ilgili bilgiyi kavrayarak, ruhsal özgürlüğe doğru olan yolculuklarına kavuşmaktır.

Paylaş