Akrep ~ (Vrishchika)

Sayısı: 8
Yöneticisi: Mars
Elementi: Su
Guna: Tamasik
Dosha: Kapha
Kalite: Sabit
Sembolü: Akrep
Cinsiyet: Dişil
210° - 240° arasında yer alır.

akrep burcu mesha vedik burçlar hint astrolojisi

Akrep burcu, materyal bağlarımızın gevşediği ve içimizdeki gizli güç olan KUNDALİNİ'nin yerleştiği burçtur. Hatta kendisi sayılır. Negatif-pozitif kalitedeki bu gizli güç oldukça kuvvetlidir ve eğer iyi anlaşılırsa muazzam kuvvet ve kudret verir. Gelişmemiş bir ruhta Kundalini aktivasyonu oldukça tehlikelidir. Yükseleni Akrep olan kişilerde, bu burç kişiyi Kundalini aktivasyonuna götürür.

 Sembolü akreptir. Akrep, yerin içinde bir delikte okült güç ile bağlantı halinde yaşar.
(Vasuki*, Patal Loka’nın** yöneticisi, Tanrılara yardım etti ve Rahu & Ketu olarak bu delikte yaşamını sürdürdü.)

Akrep burcu, bir bireyin yaşamında Vasuki'nin çalkalanmasının olduğu dönemdir. Tüm duygular kargaşa içindedir(AY, materyal yanımızı temsil ettiği için, Akrep burcunda en zayıf haldedir). Çünkü asıl arayış Amrita'dır(Ölümsüzlük).

Amrita, ölümsüzlük nektarıdır. Akrep burcu, Rahu’nun ikametgahıdır, böylece Akrepler geçmiş karmalarından bu yaşama taşıdıkları pek çok negatif mesele ile yüzyüze gelirler. Materyal yaşam artık onlara yetmez, maddi bağlar tamamen kopartılmalı ve yok edilmeli, kundalini yükseltilmelidir. Aslında bu gidişat hayli acılıdır. Kundalininin tam manasıyla yükselmesi için; bireysel nefsi yok etmek, çakraların aktivasyonu ve kendini yüksek benlikte aramak gerekir ki, hayli eziyetli ve tehlikeli bir yoldur.
Öz disiplin şarttır...

Bu sıkışma(Vasuki’nin iple çekiştirilerek sıkıştırılması) ölüm gibidir, tüm üst katmanlar tek tek soyulur ki iç saflığa erişilsin. Bireyin enkarnasyonu ne kadar yüksekse, bu sıkışma o kadar acılıdır.

Vedik Astroloji, Akrep burcunu ifadesi en zor burçlardan olarak değerlendirir. Yoğun, karmaşık, anlaması çok güçtür. Bir su burcu olarak psikolojisi ve duygusal sistemi çok derindir. Bununla beraber sabit bir burçtur ve suyun da akmaya gereksinimi vardır. Akrepler duygularının durgun kalmayacağından emin olmak isterler. Akrepler Kapha'dır, bu yüzden duygularının akışı mümkün olmazsa ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Gunası Tamasik’tir. Maddi meselelerle mücadele etmeli, bir yandan da spiritüel yolda saflığa doğru sürekli ilerlemelidirler. Maddi ve manevi boyutsal çekişmeler, Akrep'te çelişkilere yol açar.

Akrep'in muazzam güçleri ve ruhsal enerjisi vardır, fakat bu armağanlar kişiye büyük psikolojik gerginliklerle beraber verilir.

Akrep, illüzyonların,  geçmiş yaşam biçimlerinin ölme noktasıdır. Hayatlar bir daha asla aynı olmayacaktır.

Jyotish, Batı Astrolojisi'ndeki gibi Akrep ve seks arasında bir bağ düşünmez. Çünkü Jyotish, seksi yaşamın basit bir parçası olarak görür. Akreplerin temelindeki seksüel enerji, hiçbir zaman fiziksel görünümle tarif edilemez. Bu, içsel bir çabadır. Dişi akrep çiftleştiğinde, erkeğini öldürür; ruhsal yolda tek başına ilerlemekteyiz...

MARS, AKREP burcunu yönetir... Cesaret, liderlik  ve dayanıklılık veren Mars, ruhsal yoldaki kişilerin en büyük yardımcılarındandır. Koç, yeni bir yaşama doğduğumuz burçtur. Akrep'te ise yeni bir 'ben'in doğuşu için, eski 'ben' yok edilmelidir.

Maddi ölümü kabullenmek için ruhsal cesaret gerekir. Mars aktiftir ve bu çabayı verir.

Akrep'te tüm arzularımız bizim düşmanımızdır. Koç parlaktır. Akrep ise kapkaranlık, fakat karanlıktaki bu muazzam seyahatin sonunda muhteşem IŞIK belirir.

Ketu Akrep'te yücelik, Rahu ise debildir(zayıf)...

AY, Akrep'te debildir. Ay zihni temsil eder. Ay tamamen materyalist mutluluk ile zenginleşir. Duygusal travmaya asla tahammül edemez. Ay mutluluğu maddi dünyada bulur.

Akrep burcuna yerleşmiş gezegenler, çok yoğunluk yaşarlar ve asla basit cevaplarla yetinmezler.

Akrep'in astrolojik sembolünde hareket ve kuyruk vardır. Kuyruk ucundaki ok, spiritüel yolu işaret eder... Semboldeki hareket tamamen Kundalini yılanı kıvrımı olup, kuyruk ucu bir sonraki ruhsal aşamayı gösteren burca yöneliktir.

(*) Hint Mitolojisi'nde Vasuki kimdir?
Devalar (Tanrılar) ve Asuralar (İblisler) birbirleriyle çekişirken kendini bir iple bağlatıp sıkışmış ve bu sıkışma ile ölümsüzlük nektarını salmış bir  Yılan Kral'dır... Serpent yani Yılan, Kundalini'yi temsil eder.

(**) Patal Loka: Materyal dünya olan Devi-dhama'nın 14 alt gezegensel sistemi vardır. Patal Loka en alttaki 14. bölgedir. Bölgeler alta indikçe, insanlarda bedensel hastalıklar ve kaygılar ortaya çıkar. Bugünkü yaşadığımız dünya...

Çizimler / Illustrations by LuisxOlavarria

Paylaş