Geçmiş Yaşam Bağları (Karmik Aks)

geçmiş yaşam bağları karmik aks astrovedik Vedik Astroloji Hint Astrolojisi

Ketu ve Rahu ile aynı evde kavuşan gezegenler, geçmiş yaşamdan getirdiğimiz bilgileri taşırlar.

Geçmiş yaşamda bitirilememiş meseleler, kuzey ve güney Ay düğümleri varlığında, bu yaşamımızda açığa çıkarak, bizleri çalıştırır, dersler verir ve onları tamamlamamız gerekir.

Rahu ile aynı evde kavuşum halinde olan gezegenleri özellikleri tam manasıyla ortaya çıkar, o gezegenle ilgili meselelerin bu vasıtayla hallolması kolaylaşır.

Ketu mokşa gezegendir... Bu yaşamda, inziva ve her şeyden el eteği çekmemizi ister... Sahip olduğumuz herkes ve her şeyi bırakmamız için bizleri zorlar... Çünkü bunlar, geçmiş yaşamlarımızdan taşıdığımız yüklerdir aslında. Karmamızın stratejik noktaları, bu yaşamda bizleri çok zorlar, hatta onları kaybetmeyi hiç istemeyiz... Belirli ya da belirsiz nedenlerle onlara bağlı hissederiz. Biz bu tutkuyu yaşarken, eğer Ketu, ilgili meselenin karakası gezegen ile beraberse; bizi, bırakmaya çok zorlar... Bu yüzden Ketu, bir evde beraber olduğu gezegenlerin tüm özelliklerini gölgeler, karartır... Örneğin Ketu, Güneş ile beraberse, babamız hakkındaki düşüncelerimiz, olması gerekenden hayli farklıdır. Baba faktörü uzaktır, babamız tarafından reddedilebiliriz... Bunu bu şekilde düşünebiliriz.

Vedik astrolojide Rahu ~ Ketu ile beraber olan gezegenler “karartılmış” haldedir. Bu fiziksel bir fenomen olmayıp, zihinsel olarak o enerjinin iç dünyada yarattığı karmaşadır aslında. Ketu ~ Güneş örneğindeki gibi, bir babamız vardır ama var mıdır yok mudur fark edemeyiz, baba olayını bilemeyiz.

Ay düğümleriyle kavuşum halinde olan gezegelerin açısal etkileri, batı astrolojisindeki gibi yorumlanmaz... Aralarında hayli fark vardır...

Geçmiş yaşamlardan taşıdığımız karmamızı vedik astroloji ile derinlemesine inceleriz... Birkaç basit yorumla yapılamaz bu inceleme... Üzerinde önemle durmak en iyisi.

Sırasıyla, Ketu’dan başlayarak, gezegenlerle kavuşum sonucu ortaya çıkanları zaman içinde aktaracağım.

KETU ~ GÜNEŞ

yaşam ketu rahu Vedik Astroloji Hint Astrolojisi

“Geçmiş Yaşam Serisi”
Ketu, serpentin kuyruk kısmıdır... Başı yoktur... Ruhsal özgürlük sanal gezegeni olan güney ay düğümüdür. Ketu ~ Güneş kavuşumu, bu yaşamda, gelecek ile ilgili bilgileri, aksi gerçekleşmediği takdirde tıkayarak önümüzü görmeyi engelleyen güçlü bir geçmiş karmik durumdur.

Devamı için buraya tıklayınız...

KETU ~ AY

yaşam ketu rahu Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Vedik haritalarda Ay, zihini temsil eder... Ketu ise geçmiş yaşam sırlarının koruyucusudur. Ketu mokşa karaka (ruhun özgürlüğü) olarak, ruhsal kurtuluşun bekçisidir. Ketu ~ Ay kavuşumu, ileri düzey psişik yetenek verir ve geçmiş daha kolay anımsanır. Hayal gücü kuvvetlidir.

Devamı için buraya tıklayınız...

KETU ~ MARS

3_mars_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Bu kombinasyon, geçmiş yaşama ait öfke, şiddet, cesaret ve yeni başlangıçlara ait deneyimlere sıkı sıkıya tutunmayı gösterir. Ketu, Mars gibi hareket eder çünkü benzeri enerjilere sahiptirler. Her ikisi de öfke, şiddet eğilimli olup, kazalara ve yaralanmalara açıklığı gösterir.

Devamı için buraya tıklayınız...

KETU ~ MERKÜR

4_merkur_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Ketu, yaşamın kitabını korur, aynı zamanda; astroloji, Vedalar ve Tantra bilgilerini temsil eder... Merkür ise entelektüel zihindir. Ketu ~ Merkür kombinasyonu, zihni kullanma yeteneğini engellese bile, özellikle soyut düşünürler için çok mükemmel bir birleşimdir.

Devamı için buraya tıklayınız...

KETU ~ JÜPİTER

5_jupiter_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Jüpiter’in bu karmik aks ile kavuşum yapması; ilişkilerin, çocukların ve önemli meselelerle ilgili bilginin bu yaşamda gündemde kalmasına yol açar. Bir kadının haritasında bu kavuşumun olması, onun eşini temsil ederken...

Devamı için buraya tıklayınız...

KETU ~ VENÜS

6_venus_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Bu kombinasyon, ilişkilerdeki karmayı gösterir. Deneyimlenen ilişkiler o kadar olağan dışı olur ki, başkaları bunu anlamayabilir. Hatta siz bile bu ilişkiden nasıl ders aldığınızı anlamayabilirsiniz. Bu nedenle, bir değirmen taşının altında ezilir gibi...

Devamı için buraya tıklayınız...

KETU ~ SATÜRN

7_saturn_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Bu kombinasyon, geçmiş yaşamdan gelen ve şimdiki hayatta katılaşmış, yerleşmiş meseleleri gösterir. Karmik aksın düştüğü evler, bu deneyimlerin gerçekleştiği evlerdir. Ancak her zaman yaşanan zorlukları göstermez.

Devamı için buraya tıklayınız...

RAHU ~ GÜNEŞ

8_gunes_thumb“Geçmiş Yaşam Serisi”
Rahu ~ Güneş arasındaki herhangi bir kombinasyon “kararma”dır. Astroloji dilinde buna “eklips” deniyor. Çoğunlukla zor bir kombinasyondur. Rahu sistir, dumandır ve bu yolla Ruh ile bağlantıya müdahale eder...

Devamı için buraya tıklayınız...

RAHU ~ AY

9_ay_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Ay, ışığını Güneş’ten alır ve karanlık olan Rahu’dan korkar. Zihin, anne, duygular, toplum gibi anlamları temsil eden AY, eğer Rahu ile beraberse, bu durumlarda sorunlar vardır. Rahu; korku, endişe ve güvensizliğe götürür.

Devamı için buraya tıklayınız...

RAHU ~ MARS 

10_mars_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Rahu, Satürn gibi davranırken; Satürn zaten Mars ile iyi geçinemez. Böylece bu kavuşum son derece gergindir ve pek yararlı bir kombinasyon değildir... Kendinizi her zaman gücünüzü ve cesaretinizi test ederken bulursunuz.

Devamı için buraya tıklayınız...

RAHU ~ MERKÜR 

11_merkur_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Rahu ve Merkür iyi dost oldukları için, bu kombinasyon da iyi sonuçlar verir... Merkür saf akıl ve idrakı temsil ederken, Rahu da onu parlatır. Geçmiş yaşam bilgilerinin bu doğal idrakı, onların bu yaşamda en iyi şekilde yansıtılmalarını sağlar.

Devamı için buraya tıklayınız...

RAHU ~ JÜPİTER 

12_jupiter_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Jüpiter’in bu karmik aksla beraber olması; kişinin yayılma , iyilik ve hayr deneyimlerini artırır. Jüpiter’in varlığı, bu aksta Rahu ve Ketu arasında denge sağlar. Böylece kişi; bilgelik, yüksek felsefeler ve bilgileri öğrenir.

Devamı için buraya tıklayınız...

RAHU ~ VENÜS

13_venus_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Rahu ve Venüs dostturlar... Rahu, Venüs’ün cazibesini ve güzelliğini destekler, ortaya çıkmasına yardımcı olur. Materyal ve parasal düzeyde varlık verirken, saflığı da alır götürür. Rahu herhangi bir sınıfı tanımadığı için, bu kombinasyona sahip kişiler...

Devamı için buraya tıklayınız...

RAHU ~ SATÜRN

14_saturn_thumb Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Her ikisi de kötücül ve birbirine benzeyen bu gezegenlerin kombinasyonu da elbette zararlı oluyor. Hem de misli ile... Rahu başarı peşinde, Satürn ise bir sofu, dünyadan elini eteğini çekmiş kişi oluşturmak isterken...

Devamı için buraya tıklayınız...

Paylaş