Nataraja

Terazi burcunun (Tula) sembolü olan Dans eden Şiva... Çok önemli bir mana taşıyan Nataraja, ya da Nataraj, Lord Şiva’nın dans eden hali. Aynı zamanda tüm dansçıların Kralı…
( Sanskrit Nata = Dans / Raja = Kral )

NatarajaAsıl manası “Tanrı’nın tüm aktivitelerinin en saf, en temiz şekilde aktığı her tür inanç ve form…”

Şiva’nın bu kozmik dansına Anandatandava deniyor. Bu dans Şiva’nın varlığının beş temel aktivitesini gösteriyor

  • 'Shrishti'... Sağ elindeki ufak davul ile “Yaratılış”...
  • 'Sthiti'... Yine sağ eliyle “korkma” duruşu “Korumak”...
  • 'Samhara'... Sol elinde ateş ile “Yıkım”...
  • 'Tirobhava'... Sağ ayağı yere köklenerek “Manifest“ hale geçmek ve illüzyon...
  • 'Anugraha'... Sol bacağı hafifçe yukarıda “Kurtuluş, Azad”...

Kobra figürü, sağ koluna sarılmış, başının üstünde Hilal ve bir kafatası...

Yaratılış, koruyuculuk, yıkım, yeniden tezahür etmek ve böylece özgürleştirmek Şiva’nın görevi.

Lord Şiva’nın bu figürü, içsel mutluluğun, Şiva tarafından nasıl tezahür ettirildiğini gösterir.

Haritalarımızda bazı evlerimiz Şiva’nın gözetiminde... O evlerimizin gerekleri yerine getirilmediğinde; Şiva, dansına başlar ya da tam tersine, evlerin yükleri, karmik olarak temizlendiğinde; Şiva ödüllendirir... Zaten karmanın temeli de bu değil midir?

Şiva gözlerini kapatır, güneş söner,
Nefesini tutar, tüm yaratıklar ölür,
Kulaklarını tıkar, evren sessizliğe gömülür,
Ne bir su damlası, ne bir yürek sesi,
Ne de bir kuş sesi tüm alemlerde...
---------
Şiva tüm yıldızları yutar, her biri onun gözlerinde kömürleşene dek...
Böylece tüm bedeninden kıvılcımlar çıkar,
Evrenler, onun aurasıyla aydınlanır...
Dolunaylarda, inananların mabedlerini dolaşır,
Tüm incir ağaçlarının arasında,
Kobra rehberlik eder ona...
-----------
Yedinci galaksinin en ucra köşesinde Şiva,
Ölümlülerin çoktan unuttuğu
Ölümü gösterir bize...
Öte alemin köprüsünü geçtiğimizde
Şiva’nın rehberliğinde,
Uyanış Zamanıdır bu...
---------------
Bizler tüm karanlığımızda iken,
Şiva’nın davulu duyulur...
-------------
“OM” titreşimi ile tüm evrenler
Yaratılıyordur artık...
Şiva ilk adımı atar,
Evren dönmeye, Nil ve Ganj akmaya,
Okyanuslar dolmaya,
Ağaçlar altın yapraklarını vermeye başlar.
Dans başlamıştır.
Tüm gelecek uyanışlar sırasıyla devran eder,
Ama hepsi şimdi oluyordur.
Şiva, dünya kuruyana, yıldızlar eriyene, evrenler çökene kadar
Dansına devam eder,
Sonra, sonraki uyanış başlar...
Paylaş