Pancha Tattva – Beş Element – Beş Form

Pancha Tattva - Beş Element - Beş Form ~ Hint Astrolojisi / Vedik Astroloji Tüm madde ve enerjilerin var oluşunun beş prensibi:. Agni (enerji), Pritvi (katı madde, toprak), Jala (sıvı), Vayu (gaz- hava), Akaş (vakum-eter)Tüm madde ve enerjilerin var oluşunun beş prensibi vardır. Bunlar Tamas Guna’nın manifest olmuş halleridir.

Bu beş form Agni (enerji), Pritvi (katı madde, toprak), Jala (sıvı), Vayu (gaz- hava), Akaş (vakum-eter) halidir.

Böylece, evrende her madde, fiziksel form, beden, bu beş elementin birinden veya birkaçından oluşur. Bu formlar, zaten fizik kanunlarından bilindiği üzere, birinden diğerine dönüşebilir. Yani değişkenlerdir.

Tattva değişkendir.

Petrol sıvıdır (Jala). Bir motorlu araca petrol türevi benzin koyduğumuzda, enerjiye (Agni) dönüşür, araç hareket eder (Vayu). İnsan yiyecek yer (pritvi Tattva), çeşitli sıvılarla beslenir (Jala Tattva). Değişik düzeylerde, bu gıdalar sindirilir ve gerekli elementlere dönüştürülür. Gıdalar insan bedeninin petrolüdür. Kana karışan glikoz bu petroldür. Glikoz beden işleyişiyle enerjiye (Agni Tattva) dönüşür, takiben hayatta kalmamız için Oksijen (Vayu Tattva) açığa çıkar, sonuçta Oksijen ve Glikoz bedenin enerjisini (Agni) sağlar.

Pancha Tattva – Beş element, bedeni canlı tutan ilaçlar değil, birer ‘hal’dir.

Örnejin Tamas Guna’dan doğan Jala Tattva halinin ortaya çıkması için susamamız gerekir. Susadığımızda içtiğimiz su ise ilaçtır. Tattvalar duyularla ilgilidir.

Fiziksel element ihtiyaçları ile bedenin doğal bilgisi birleştiğinde, ortaya, canlı kalmak için ilaç-Deva ortaya çıkar.

Deva, bu beş element değil, bedenin fiziksel ihtiyaçlarıyla ortaya çıkan formlardır.

Vedik Astroloji'de 12 burç vardır. Her burçta 5 element bulunsa da, bazı tattvalar daha ağırlıktadır.

Örneğin Koç, Aslan, Yay Agni ağırlıklı burçlar iken, İkizler,Terazi, Kova Vayu tattva ağırlıklıdır.

Pancha Tattva’nın doğal işleyişi, burçlarda benzer şekildedir.

Örneğin Jala Tattva ağırlıklı bir burç olan Yengeç’e Mars (Agni) yerleşmişse, burada su-ateş karşıtlığı oluşur. İşte bu yüzden Mars, Vedik Yengeç’te en zayıf konumundadır. Böylece, karşıtların yarattığı hatalar (Doşa) ortaya çıkar. Doşalar bulundukları mekana zarar verirler. Arabaya benzin yerine su koymak gibi. Üç tip Doşa vardır.

Akaş-Vayu
Agni-Jala
Pritvi – Jala

Lordları Jupiter, Ay ve Güneş olan dört burç, Agni ağırlıklı olsalar da, üst düzeyde Akaş tattva olarak kabul edilirler. Bunlar Vedik Astroloji'de Yengeç, Aslan, Yay ve Balık’tır.

Tattvalar duyular ve duyu organlarıyla ilişkilendirilir.

Tattva Duyular Duyu Organları
Akaş Ses Kulak
Vayu Dokunmak Deri
Agni Renk Göz
Jala Tad almak Dil
Pritvi Koku Burun

Vayu ve Akaş birleştiğinde Prana, -Nefes oluşur.

Tattvalar, Ayurveda’da bolca kullanılır. Örneğin ayurvedada fiziksel beden olma halini ifade eden üç Guna olan, Vata, Kapha ve Pitta’da tattvalardan söz edilir.

Çok kombine ve iç içe yapıda olan Tattvalar ile bedensel ve evrensel yapıları ifade edebiliriz.

Vedik Astroloji'de Tattvaların yeri büyüktür.

Paylaş