Rahu ~ Ay

ay Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Ay, ışığını Güneş’ten alır ve karanlık olan Rahu’dan korkar.

Zihin, anne, duygular, toplum gibi anlamları temsil eden Ay, eğer Rahu ile beraberse, bu durumlarda sorunlar vardır. Rahu; korku, endişe ve güvensizliğe götürür.

Dolayısıyla, geçmişten taşınan böyle meseleler, bir çeşit korku ya da anlam verilemeyen fobi olarak belirerek, kişinin gelişimini engeller. Kişiyi ilaç veya alkol kullanımına iter.

Anne ile olan ilişki kararmış (belki de çocukluk döneminde anneden uzak yetişmiş) ve ardından da kadınlarla olan ilişkilerde gizli kalmış faktörler ortaya çıkmıştır.

Naga Vasuki mitolojik bilgisindeki gibi; okyanuslar köpürmüş, Rahu ~ Ay kombinasyonunda da kişinin duygularında yoğun karmaşıklık oluşmuştur. Ancak bu mitolojinin ana hedefi olan ölümsüzlük nektarı keşfedilmişse, Rahu ~ Ay kavuşumunun negatif getirileri de bertaraf edilmiştir.

Bu kombinasyona sahip kişilerde çözüm; meditasyon, yoga ve mantralardır. Böylece geleceğe yönelik korkular yok edilebilir.

Bu kombinasyonun yerleştiği ev çok önemlidir, hatta 9. evden ziyade 8. evde yerleşimi açıkça daha sorunludur.

Çok kuvvetli hayal gücü verirken, paranormal deneyimlere de götürebilir. Garip ve sık rüyalar, zihinsel bozukluklar, kalp kırıklıkları, uykusuzluk ortaya çıkabilecek bazı sonuçlardır.

Kendilerinden daha yaşlı kişilerle ilişkileri kaldıramayabilirler.

Haritalardaki Merkür kuvvetine göre de, çok iyi ilişkiler ve yaratıcılık mümkündür.

Ünlü kahin Nostradamus, 12. evi Balık’ta bu kombinasyona sahiptir.

Paylaş