Rahu ~ Jüpiter

Rahu ~ Jüpiter Vedik Astroloji Hint Astrolojisi“Geçmiş Yaşam Serisi”
Jüpiter’in bu karmik aksla beraber olması; kişinin yayılma, iyilik ve hayr deneyimlerini artırır.

Jüpiter’in varlığı, bu aksta Rahu ve Ketu arasında denge sağlar. Böylece kişi; bilgelik, yüksek felsefeler ve bilgileri öğrenir.

Rahu bu yaşamda rotamızı temsil ederken, Rahu ~ Jüpiter kombinasyonu da mutlak gerçek bilgi ve öğrenimi teşvik eder.

Rahu yabancıları temsil eder, bu anlamda kişi de yabancı felsefeler ve inançlara eğilimlidir. Bu durum, medeni toplumlarda kabul buyurulsa da; tutucu toplumlarda baş derdi olabilir. Çünkü kişi gerçeğin araştırmacısı olmuştur.

Maddi düzeyde ise, bu kavuşum büyük maddi kazanımlar verirken; kişiyi aşırılığa ve bağımlılığa sürükleyebilir. Böyle bir durumda, mutluluk beklenmez, mutluluk yerini varlığa bırakır.

Jüpiter, karmik aksta varlığı ile, karmik meselelerin daha kolay kavranmasına yardımcı olur. Fakat Rahu’nun, Jüpiter’in bu saf ve çok önemli özelliğini karartma, kirletme yetisi vardır.

Bir kadının haritasında Jüpiter, eşi temsil eder, Rahu da yabancı kişileri. Demek ki böyle bir kadın, daha ziyade yabancı kişilere çekilir. Ayrıca, gizemli erkekler daha çok ilgisini çeker. Kadın, eşinin ne yaptığını ömür boyu hiç bilmeyebilir. Burada Jüpiter, geleneksel ve kabul buyrulmuş bir eş vermeyebilir. Ancak bu günlerde bu tutum onaylanmaktadır. Bir Türk kadınının Japon bir erkekle beraberliği gibi.

Jüpiter yaşça büyük oğulu da temsil eder. Büyük oğul size yabancılaşabilir. Bu kavuşum sıkça evlat edinmeyi de gösterir.

Aslında Rahu ~ Jüpiter kombinasyonu Guru ~ Chandala Yoga denilen en kötü kavuşumlardan birisidir. Özellikle Yay ve Balık’ta gerçekleştiğinde etkisi çok daha fazla olur.

Jüpiter’in üstün ve saf bilgisi, Rahu tarafından yanlış yollarda kullanılma eğilimindedir.

Takipçilerini zararlı yollara sürükleyen dini liderler, hatipler, yazarlar bu kombinasyondan çıkabilir.

Eğer Jüpiter kötü yerleşimliyse; kişi, toplumda aykırı bir kişi haline gelebilir.

Michael Jackson 5. evi Terazi’de,  Madonna 3. evi Terazi’de  bu kombinasyona sahiptir.

Paylaş