Terazi ~ (Tula)

 

Sayısı: 7
Yöneticisi: Venüs
Elementi: Hava
Guna: Rajasik
Dosha: Tridhatu (Üçlü: Vata, Pita, Kapha)
Kalite: Kardinal / Öncü
Sembolü: Terazinin Kefeleri
Cinsiyet: Eril
180° - 210° arasında yer alır.

terazi burcu mesha vedik burçlar hint astrolojisi

Terazi, zodyakın tam yarısındaki noktadır. Bu nokta materyal rüyamızdan silkinip, ruhsal yolculuğumuza başladığımız yerdir.

Maddi hayatın karanlığında yok olmak üzereyken, tam bu burçta, ruhsal mirasımızı anımsarız.

Terazi burcu, yüksek özgürlük ve yüksek bilince doğru yolculuğun simgesidir. O bizim, kapana kısıldığımız maddi dünyanın ardındaki ruhsal hedeflerimiz ile dengelenmemizi sağlar.

Her formda karar almak Teraziler için güçtür. Görüntüde bu ikilem, hareket ya da hareketsizlik arasında kalmaya yol açar. Özgürlük ya da bağımlılık... Evlenmek ya evlenmemek... Eşlik etmek ya da yalnızlık... Koşturmak ya da meditasyon. Çelişki ya da kararlılık?

Günlük yaşamdaki bu uç noktalar arasında gel gitler Terazi'nin sabit savaşımıdır. Eğer kalıcı bir dengesizlik söz konusuysa, Teraziler çok rahatsız olur ve bunu düzeltmek çok zordur.

Sembolik olarak bu durum, Shiva’nın Dansı sırasında tek ayağı üzerinde dengede durmasıyla temsil edilir.

Terazi bir hava burcu olmasına rağmen, zodyakta hareketsiz olarak simgelenen tek burçtur. Teraziler, onları diğer insanlardan ayıran ve bağımsızlaştıran hali yaşarlar, yani ömür boyu dengeyi ve dolayısıyla adaleti arar dururlar.

Teraziler aksiyon insanlarıdır ve onlardan çok iyi liderler çıkar.

VENÜS, TERAZİ burcunun yöneticisidir. Venüs yaşamda çok güzel şeyler arzu eder fakat Terazide bu durumun çok daha önemli rolü vardır.

Venüs, Vedalarda Brighu olarak bilinir... Brighu,  gelişmiş ruhlar olan ancak saflıklarını kaybetmiş iblislerin danışmanıydı. Venüs, yüksek bilincin yolunda çok önemli bir burç olan Terazilerin yöneticisi oldu.

Venüs bilgi veremez. Ancak; eğer ruhsal hedefimizi belirleyip, bu yolculuğa başladıysak, bize en iyi rehber olur.

Eğer bu yolculuğa hazır değilsek, bekleyebilir ve yaşamın zevkini çıkartabiliriz.

SATÜRN, TERAZİ burcunda yüceliktir. Satürn'ün görevi; bireyi ruhsal özgürlüğünün ifadesi olan bu yolculuğunda, onun bilincini ilerletmektir. İşte bu yüzden Satürn, ruhsal akış nerede başladıysa, oraya yerleşir. Maddi tutumun ne olduğunu bilen Satürn vasıtasıyla, bireyler, bunun çok daha ötesi olduğunun farkına varırlar. Bu farkına varış, zihnimizi gerçek hedefimize yönlendirir.

Terazi, ilişkilerin burcudur. Satürn ise, dünyasal ilişkilerin nasıl birer illüzyon olduğunu; asıl bağın ruh ve mutlak arasında yaşandığını gösterir. Ruhsal  yolculuğun ilk adımı olan Terazi'de, Satürn bize bu yolu açar.

GÜNEŞ, TERAZİDE debildir... En zayıf haldedir. Terazi'de, Ruhun‘un(Güneş) saflığı dünyasal yargılar nedeniyle lekelenmiştir.

Terazi burcuna yerleşen gezegenler genellikle iki yöne çekilir ve dengelerini bulmaya çalışırlar. Örneğin Terazi'de yerleşmiş AY, zihni temsil ederken; ruhun dünyasal yansıması olarak ruhsal iç sesten yardım almayı tercih eder. Zihin dengede ise, yaşamda adalet ve özgürlük yaratılır böylece...

Çizimler / Illustrations by LuisxOlavarria

Paylaş