3. Ev Meseleleri

3. ev üçüncü ev meseleleri astrovedik eğitim Hint Astrolojisi Vedik Astroloji jyotish3. ev; kardeşleri, sırdaşları, cesareti ve zihinsel dayanıklılığı temsil eder. 3. evdeki malefikler, cesaret ve yüreklilik verirken, benefikler de çekingenlik ve korkaklık verir.

3. ev aynı zamanda kolları da simgelediğinden, el becerilerindeki yaratıcılığı gösterir.

Doğal zodyakın 3. evi olan İkizler Burcu’na denk gelir. Bu ev bu yüzden çiftleşmek eyleminden de sorumludur.

Bu evde Venüs, kişinin yaratıcı bir ressam olabileceğini; Mars, silahları başarıyla kullanabileceğini ifade eder.

Bu evdeki malefikler, kişinin itibar ve güç kazanmak için savaşacağını; benefiklerse, kişinin barış için, daha kabullenici olacağını ve köşesine çekilebileceğini, daha fedakar olduğunu gösterir.

Upachaya evler barındırdıklarını sürekli geliştiren ve büyüten bir ev olduğu için, kişinin hünerleri de bu evin etkisiyle gelişir. Örneğin; Venüs, zaman içinde iyi bir ressamlık verir. Merkür, bir dansçı ve rolcü; Ketu, mükemmel meditasyon; Jüpiter, bir yazar; Mars, savaş ve silah kullanımında ustalık; Rahu, kimyasallar, zehir ve bomba imalatında ustalık; Satürn, tuttuğunu koparan; Güneş ise bir kılıç ustası özelliklerini verir.

3. ev aynı zamanda 9. Dharma Evi’ne etki eder. 3. evde Mars olması; kişinin, dünya barışı ya da yıkımını düşünmeden, inançlarını savunmak amacıyla her türlü silahı kullanmayı savunduğunu ve kullanma cesaretini yansıtır... Ancak mutlak doğal eğilim, bu şartlarda; kişinin AHİMSA dediğimiz, mutlak-şiddetsizliği seçmesidir.

Aynı durumlar AL’dan da geçerlidir.

AL’dan 3. ev küçük kardeşleri ve onların sayısını gösterirken; Lagna’dan 3. ev ise kardeşlerin fiziki durumlarıdır. Lagna’dan 3. evde kuvvetli malefikler, kişinin kardeşlerinde fiziki yıkım yapabilirken; zayıf malefikler ise, kardeşlerin fiziksel yapılarına dayanıklılık verir. Örneğin; 3. evde Mars, kişinin kardeşsiz kalabileceğine yol açabilecekken; Mars yücelik olduğu Oğlak Burcu’nda ise kişiye çok dayanıklı bir kardeş verebilir.

AL’dan 3. - 11. evde Satürn, Rahu ile kavuşum halinde ise; kardeş/büyük ağabey-abla‘nın çok uzakta olabileceğini, hatta vefatını gösterir.

Venüs spermi yönetir. Sperm, yumurtayı dölleyerek yeni bir canı oluşturur. Vedik Astroloji’de, her bir spermin ayrı bir ruhu taşıyıp transfer ettiği söylenir. Bu yüzden tüm spermler yarışarak yumurtayı döllemek için çaba gösterir. Venüs spermi temsil eder. Venüs aynı zamanda, tüm canlıların hayatta kalma içgüdüsü olup, tüm rakipleri bu ben merkezlilik çabasıyla yenmenin simgesidir. Bir yandan da 8. evdeki Venüs; kişinin dünyaya gelmesinden önce, kardeşlerin erken ya da ölü doğumlarının göstergesidir. Çünkü genç kardeşlerin doğumunu istememe eğiliminde bırakır. Yani kişi dünyaya gelmeden önce, kardeş kayıpları mümkündür... Bunun sayımını yapmak için AL’dan ileri ya da geriye doğru sayılır. Tek sayılı burçlar için ileri, çift sayılı burçlar için geriye doğru sayılır. Asıl kontrol Drekkana Varga iledir.

3. ev nerede ve hangi çevre şartlarında öleceğimizi de gösterir. AL’dan 3. evde malefikler, ölümün doğal olmayabileceğini; benefikler de doğal ölümü işaret eder (Bakınız: Mahatma Gandi – Adolf Hitler haritaları). Bu ana kural olup, başka ek kuralları vardır, tek başına gerçek faktörler değildir. Örneğin 3. evde her Güneş olan, ateşli silahla ölecek demek değildir.

Argala, raşi ve graha driştiler; burcun tek ayaklı, çift ayaklı ya da sayılı olması; burcun karakteri, karakası vb. gibi diğer önemli bakış açıları, kişinin ölüm şeklini değiştirebilir. Diğer vargalarda da kontrol edilmelidir. Dönemseldir. Dasa ve antardasalara bakılmalıdır.

Genel anlamda 3. ev lordunun dusthana evlerde olması yararlıdır. Eğer bu lord, diğer dusthana lordlarıyla beraber, dusthana evlerde yerleşikse; Vipareeta Rajyoga oluşur. Örneğin 3. ev lordu Mars ile beraberse ve 6. evde yerleşikse, rekabet durumlarında ani kazanç gösterir. Kişiye sınavlarda, yarışmalarda kuvvet verir.

Gezegenlerin 3. evde yerleşmeleri, o evin burcuna ve bu gezegenlerin doğasına bağlı olarak sonuç verir. Genel anlamda 3. ev seksüel eğilimleri gösterdiğinden, 3. ev lordunun yerleştiği burçta Marsiyan özellikler etkilidir. Örneğin; Lagna lordu 3. evde ise, kişi; kuvvetli, cesaretli, şanslı, girişken, gözüpektir. Buradaki Marsiyan etki olumludur.

Bunun yerine 7. ev lordu 3. evde ise; kişinin eşi, kuşkulu bir karakterdir. Eğer 9. ev lordu 3. evde ise, kişinin babası biçare veya alçak birisi olabilir. 7. ev, 5. den 3. ev olarak; kişinin kim ile seksüel ilişkiye gireceğini gösterdiğinden dolayı, eğer 3. ev burcu malefikse, seksüel şiddeti; benefikse aşk ve sevgi ile seksüel girişimi gösterir… Kişinin bu tarz beraberliğinin gelişimi 3. evin lordu ile anlaşılırken, başarı ya da başarısızlıklar da A3 (3. ev arudha padası) vasıtasıyla anlaşılır. Eğer Güneş, A9’dan(9. ev arudha padası) 3. evde yerleşikse, infertilite yani kısırlık söz konusu olabilir. Çünkü 9. ev; 7. evin 3.südür.

3. ev, 4. evin 12. olduğuna göre; yakın komşulara, mekanlara ziyaretleri de gösterir. Kısa mesafe seyahatlerdir. 3. evden 2. olarak 4. ev; bu seyahatlerde kullanılacak vasıtayı da gösterir. 7. ev ise, 3. evin 5.si olarak, bu seyahatlerin kimlerle beraber yapılacağını gösterir. 6. ev bu vasıtayı kullanan sürücüyü, Lagna (3.ün 11.si) ise bu kısa seyahatin bedensel sağlık amacıyla yapılacağını gösterir.

Çok boyutlu olarak yapılan bu değerlendirmelerde son derece dikkatli olmak şarttır.

Sınavlara giderken, çok amaçlı kısa seyahatler yaparken, kardeşlerle ortaklığa girilirken, kiminle seksüel beraberlik yaşanacağına bakarken gibi konularda bize fikir verir...

Paylaş