YANTRA, (यन्त्र) BİR MEDİTASYON ARACI

Kök hecesi yam olup, yam; kontrol, dizginlemek demektir. ‘-tra’ ise, araç, alet demektir.

Temelde belli belirsiz; açıkça ise 2 ya da 3 boyutlu spiritüel bir araçtır. Tahta, metal, taş üzerine çizilen, fraktal yapıda geometrik şekillerdir. Ruhsal yolda bir araç kullanmak isteyenler için hazırlanır. Bir Yantra çizilmeden ve kullanılmadan önce, mutlaka Tanrı’nın onayı alınır ki; kullanan kişide, O’nun lütfu tezahür etsin.

yantra nedir astrovedik eğitimHint Astrolojisi Vedik Astroloji jyotishYantralar genelde, tezahür etmiş yaşamda; bolluk, aşk, iyi iş, bol para, yaşamı iyi ve sağlıklı yaşamak için istenir ve kullanılır. Bu tarz genelde batı geleneğidir. Doğu geleneğinde ise yantra; zihni dengelemek ve ruhsal hedefe ulaşmak için kullanılır.

Kozmosun simgesi olan Sri Yantra’ya ithaf olunur ki; Ana Tanrıça’yı temsil eden Sri Yantra, hem ana hem babadır; ancak yantraların böyle ithafı ve kullanılması hatalıdır. Sri Yantra’nın bolluk ve bereket ve şans simgesi olan Lakşmi ile özdeşleşmesi de hatalıdır. Eril simgeler olan Ganesha ve Kubera için de yantralar vardır.

Kompleks şekilli mantranın gövdesinde, tek heceli mantra bijaları (heceleri  kökleri) bulunabilir. Yantra dizaynında, odak noktası merkezdir. Merkezde bulunan bindu, ya da nokta; Locus Mundi olup, yaratılışın tezahür etmemiş gücününün merkezini işaret eder. Dikkat buraya çekilmelidir.

Yantradaki daire, kare, üçgen gibi diğer geometrik şekiller de, yaratılışın henüz tezahür etmemiş devrelerini gösterir. Böylece hazırlanan her Yantra, evreni ve evrenin tezahüründeki tanrısallığı anlatır.

Mandalalar ise, soyut geometrik şekiller olup; sadece evrenselliği simgeler, tanrısallığı temsil etmez.

Yantralar birer mandaladır. Oysa mandalalar yantra değildir.

Kadim bilgilerde Sri Shiva, eşi tanrıça Parvati’ye, yantranın manasını şöyle açıklamıştır:

“Bir yağ lambası için, yağ nasıl bir esans ise;
insandaki tanrısallık için de Yantra öyle bir köktür.”

4 tip Yantra vardır :

Shakta Yantralar, mutlak bilginin kaynağındaki tanrılar içindir,
Astrolojik Yantralar, 9 gezegenin dizginlenmesi içindir,
Mimari Yantralar, tapınakların planları içindir,
Numerolojik Yantralar, talisman gibi kullanılan, sayıların belirli mana halinde dizilimidir.

Yantralarda kullanılan geometrik şekillerin manası ise :

Daire: Su elementi enerjisi
Kare: Toprak elementi enerjisi
Ucu yukarı üçgen: Ateş elementi enerjisi
Ucu aşağı üçgen: Su elementi bilgi enerjisi
Diagonal çizgi: Hava elementi enerjisi
Yatay çizgi: Su elementi enerjisi
Dik çizgi: Ateş elementi enerjisi
Nokta: Eter elementi enerjisi

Astrolojik Yantralar; 9 gezegenin, belirli bir zaman ve pozisyonda dizilimini gösterir. Hindu geleneklerinde yararlı olarak kabul edilir. Kağıt, değerli taşlar, metal tabakalar ve alaşımların üzerine yapılır. İnanışa göre, hazırlanan yantraya sürekli odaklanmak, şans inşasına yol açar. Malefik gezegenlerin karmik olarak şifalanması veya benefik olanların etkilerinin artırılması için yapılır. Bu, karma üzerine etkidir.

Gezegenlerin yantraları ise:

Güneş  ~ Surya, Gayatri ve Vishnu Yantra
Ay ~ Sri  ve Lakshmi Yantra
Mars ~ Mangala Yantra
Merkür ~ Vishnu Yantra
Jüpiter ~ Ganesh Yantra
Venüs ~ Sri ve Lakshmi Yantra
Satürn ~ Shri Shanti Yantra
Rahu ~ Kali ve  Durga Yantra
Ketu ~ Mahamrityunjaya Yantra

Yantrayı çizecek kişinin hayli eğitimli olup, hangi yantranın o iş yerine şifa getireceğini, mutlak olarak tespit etmesi şarttır. Yantralar, karma ile tamamen ilgilidir, bu yüzden; nereden, kimden aldığımız ve ne için kullanacağımız çok önemlidir...

Yantraların altın bir iğneyle çizilmesi önerilir. Çizen kişinin çok eğitimli ve saf bir enerjiye sahip olması gerekli...

Her yantra, herkese verilemez, içerdikleri mantra bijaları herkesin yapısına uymaz. Aynen mantralar gibi. Okült kozmik titreşimler içeren, aslında çok boyutlu olan yantralar; çok özenle ve kişiye özel yapılmalıdır. Yantralar, sadece okuyarak ve kendi kendine yorumlar yaparak çizilemez. Mutlaka yoga pratiği şarttır(yoga: birleşme, birlik bilincine sahip olma hali).
Bu yüzden her önüne gelen yantra çizemez, iyileştirme amacıyla mantra da veremez.

Yazı başlığındaki Ganesh Vidya Yantra, Gurujim Sanjay Rath’ın yazısından alınmış olup, “Ganesha dvadasanama stotra” da Sri Narada öğretileri ışığında çizilmiştir. 12 yaprak ve kapısında Ganesha’nın koruduğu kalp lotusu simgeler. Mucizevi ve çok özel bir yantradır. Çok çeşitli amaçlar için kullanılır.

yantra nedir yantralar kurma deva astrovedik eğitimHint Astrolojisi Vedik Astroloji jyotish

 
 
 
 
 
Kurma-Deva-Yantra
(Saturn, Batı);
bir iş yeri ya da evin batı kısmındaki ziyanı şifalayabilir.

 

yantra yantralar matsya deva astrovedik eğitim Hint Astrolojisi Vedik Astroloji jyotish

 
 
 
 
 
Matsya-Deva-Yantra
(Ketu, kuzeydoğu)
;
bu Yantra, bir mekanda kuzeydoğu yönündeki tuvaletin getireceği negatif enerjiyi dengeler.

 

yantra yantralar Narashima astrovedik eğitim Hint Astrolojisi Vedik Astroloji jyotish

 
 
 

 

 
 Narasimha Koruma Yantrası;
negatif gezegensel enerjilerden korur.
Paylaş